ZA IQ JE VAŽNIJA STRUKTURA MOZGA OD VELIČINE MOZGA

ZA IQ JE VAŽNIJA STRUKTURA MOZGAIstraživanje grupe austrijskih, holandskih i britanskih naučnika sprovedno na uzorku od 8000 učesnika utvrdilo je da je struktura mozga u pogledu kveficijenta inteligencije (IQ) važnija od veličine mozga. Ovo je važno otkriće jer su brojna istraživanja pretjerano naglašavala važnost veličine mozga za IQ.

Naučnici su utvrdili da postoji mala veza između volumena mozga i kveficijenta inteligencije, ali da ona nije presudna. Za biološki temelj kveficijenta inteligencije struktura mozga je daleko važniji faktor od veličine mozga, koja je samo jedan od mnogih kompenzacijskih mehanizama kognitivnih funkcija. Jedan od ključnih

Testovi inteligencije – mada nesavršeni alatai – trenutno su najbolji način mjerenja inteligencije. U istraživanju su naučnici uporedili IQ učesnika istraživanja i veličinu njihovog mozga koristeći skenove mozga. Još jednom se potvrdilo da, iako je mozak muškaraca veći od mozga žena, ne postoje nikakve razlike među polovima kada je riječ o rezultatima testova inteligencije.