KLIQER

Mensa Bosne i Hercegovine ima obavezu prema svojim članovima i prema Svjetskoj Mensi (Mensa International – MIL) da u redovnim razmacima objavljuje službene biltene Mense BiH. Bilten Mense BiH nosi naziv klIQer i u njemu su angažovani svi članovi Mense BiH koji izraze želju da daju svoj doprinos.

Broj 4.

Broj 3.

Broj 2.

Kliqer-2

Broj 1.

Kliqer-1

Advertisements