SIG za nauku

SIG za nauku okuplja članove Mense BiH koji se profesionalno bave naukom, odnosno amatere koji su zaljubljeni u nauku. SIG za nauku ima za cilj da:

  • Promoviše važnost nauke za razvoj društva,
  • Promoviše naučna dostignuća,
  • Predlaže načine za korišćenje nauke za dobrobit čovječanstva,
  • Prati razvoj naučnih oblasti vezanih za inteligenciju.

Članovi SIG za nauku su:

  • Maja Gribajčević, koordinator
  • Damir Stojić