Mensa testiranja u Sarajevu i Banjoj Luci

Mensa BiH organizovaće testiranje inteligencije u Sarajevu, u subotu, 17. septembra 2022. godine i Banjoj Luci, u subotu, 24. septembra 2022. godine

Testiranje u Sarajevu održaće se u subotu, 17.09.2022. godine u 15:00 časova na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta), a prijave se vrše isključivo online preko sljedećeg formulara najkasnije do četvrtka, 15.09.2022. do 15:00 časova:

Upadate! Oba termina za testiranje u Sarajevu su popunjena! Prijave više nisu moguće.


Testiranje u Banjoj Luci održaće se u subotu, 24.09.2022. godine u 12:00 časova na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a), a prijave se vrše isključivo online preko sljedećeg formulara najkasnije do četvrtka, 22.09.2022. do 15:00 časova:

Cijena testiranja je 20 KM, a uplate se vrše prije testiranja na žiro račun organizacije. Nakon prijave, kandidatu će se dostaviti instrukcije za plaćanje. Broj mjesta je ograničen i uplatom ste svoje mjesto zagarantovali.

Prijava na licu mjesta nije moguća, zato rezervišite vaše mjesto na vrijeme!

Zainteresovani kandidati mogu dobiti više informacija na: https://mensa.ba/testiranje/ ili na email testiranja@mensa.ba.

Izbori za pozicije u Mensi BiH

Poštovani članovi Mense Bosne i Hercegovine,

Predsjedništvo Vas ovim putem obavještava o predstojećim izborima za sedam pozicija u Mensi Bosne i Hercegovine.

Izborna komisija, izabrana tokom prethodne Skupštine (10/2020) će raspisati izbore otvorene za sve aktivne članove Mense BiH. Izborna procedura (opisi poslova na pomenutim pozicijama, formular prijave, te vremenski plan za održavanje izbora) sprovešće se unutar komunikacijskih kanala Mense BiH.

Predsjedništvo Mense BiH

IQ testiranje u Mostaru i Trebinju

Mensa BiH organizovaće testiranje inteligencije u Mostaru, u petak, 20. avgusta 2021. godine i Trebinju, u subotu, 21. avgusta 2021. godine

Testiranje u Mostaru održaće se u 20.08.2021. godine u 18:00 časova na Mašinskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” (Sjeverni logor b.b), a testiranje u Trebinju sutradan, u subotu 21.08.2021. u 14:00 časova na Fakultetu za proizvodnju i menadžment (Stepe Stepanovića bb).

Prijave se vrše isključivo online preko sljedećeg formulara najkasnije do srijede, 18.08. u 15:00 časova:

Cijena testiranja je 20 KM, a uplate se vrše prije testiranja na žiro račun organizacije. Nakon prijave, kandidatu će se dostaviti instrukcije za plaćanje. Broj mjesta je ograničen i uplatom ste svoje mjesto zagarantovali.

Prijava na licu mjesta nije moguća, zato rezervišite vaše mjesto na vrijeme!

Zainteresovani kandidati mogu dobiti više informacija na: https://mensa.ba/testiranje/ ili na email testiranja@mensa.ba.

IQ testiranje u Banjoj Luci i Sarajevu nakon duže pauze

Mensa BiH organizovaće testiranje inteligencije u Banjoj Luci, u subotu, 19. juna 2021. godine, i Sarajevu, u subotu, 26. juna 2021. godine

 

Testiranje u Banjoj Luci održaće se u terminima od 11:00 i 12:30 časova na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a). Prijave se vrše isključivo online preko sljedećeg formulara najkasnije do srijede, 16.06. u 15:00 časova:

Testiranje u Sarajevu održaće se u terminima od 11:00 i 12:30 časova na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72. Prijave se vrše isključivo online preko sljedećeg formulara najkasnije do srijede, 23.06. u 15:00 časova:

Cijena testiranja je 20 KM, a uplate se vrše prije testiranja na žiro račun organizacije. Nakon prijave, kandidatu će se dostaviti instrukcije za plaćanje. Broj mjesta je ograničen i uplatom ste svoje mjesto zagarantovali.

Prijava na licu mjesta nije moguća, zato rezervišite vaše mjesto na vrijeme!

Zainteresovani kandidati mogu dobiti više informacija na: https://mensa.ba/testiranje/ ili na email testiranja@mensa.ba.

5. Godišnja skupština Mense BiH

Poštovani članovi,

ovim putem vas pozivamo na 5. Godišnju skupštinu udruženja Mensa Bosne i Hercegovine koja će se održati 10.04.2022. godine (nedjelja) u 11 h online korištenjem platforme MS Teams. Poziv sa materijalima je upućen članovim e-mailom, te vas molimo da provjerite vaše Inbox i Spam foldere (ukoliko se nekim slučajem našao tamo). Link za pristup će biti podijeljen 1 dan prije same skupštine. 

Nakon zvaničnog dijela organizovaćemo i online druženje, o čijim detaljima ćete biti obaviješteni naknadno.

Završeni Izbori u Mensi BiH

Poštovani,
zvanično su završeni izbori za pozicije u Mensi Bosne i Hercegovine. Na ovim izborima nismo došli do procedure glasanja, jer se za svaku poziciju prijavio po jedan kandidat, čime je kandidat ispunio uslov da, na osnovu Pravilnika o izboru u Mensi BiH, odmah bude proglašen na traženu poziciju. Rezultati su slijedeći:

Koordinator/ica tima za testiranja i članstvo (1 pozicija) – Maja Ilić
Koordinator/ica tima za međunarodnu saradnju (1 pozicija) – Sunita Selak
Koordinator/ica tima za aktivnosti i razvoj (1 pozicija) – Almir Šahbaz
Koordinator/ica tima za komunikaciju i PR (1 pozicija) – Dragana Čolaković
Koordinator/ica tima za IT rješenja (1 pozicija) – Predrag Maličević
Predsjednik/ca Skupštine (1 pozicija) – Aida Jamak
Član/ica Nadzornog odbora (3 pozicije) – Slaviša Mirković, Aldin Karahasanović, Rastko Zeljković

Prema Statutu Mense Bosne i Hercegovine, članove Predsjedništva čine Koordinatori timova odakle se bira Predsjednik predsjedništva, koji je ujedno i Predsjednik Udruženja. Za funkciju Predsjednika Udruženja se prijavio samo jedan kandidat, čime je automatski i osvojio poziciju, a to je:

Predsjednik Udruženja – Sunita Selak

Mandat izyabranih finkcija je 3 godine. Sve prijave su bile uredne i nije bilo nikakvih izbornih nepravilnosti o čemu se brinula Izborna komisija.
Članovima na novim pozicijama želimo uspjeh u radu.

S poštovanjem,
Izborna komisija Mense BiH

Održana testiranja inteligencije u organizaciji Mense BiH u Mostaru i Trebinju

Nakon duže pauze uzrokovane epidemijom virusa korona, Mensa Bosne i Hercegovine počela je ponovo da organizuje testiranja inteligencije u većim gradovima Bosne i Hercegovine.

Tako je u petak, 20.08.2021. godine, u 18:00 časova, Mensa BiH organizovala testiranje inteligencije u Mostaru. Testiranje je održano u zgradi Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić”. Od prijavljenih 20 kandidata, na testiranje inteligencije u Mostaru je izašlo njih 18.

Testiranje IQ u Mostaru 20.08.2021. godine

Pored Mostara, Mensa BiH je organizovala testiranje inteligencije i u susjednom Trebinju, samo dan kasnije. U Trebinju je testiranje obavljeno u subotu, 21.08.2021. godine u 14:00 časova. Domaćin testiranja u Trebinju je bio Fakultet za proizvodnju i menadžment. U Trebinju je od prijavljenih 15 kandidata njih 14 izašlo na testiranje inteligencije.

Testiranje IQ u Trebinju 21.08.2021. godine

Testove pregleda ovlašteni psiholog Mense BiH, a rezultati testova se šalju isključivo kandidatima u roku od mjesec dana od dana testiranja.

Mensa BiH organizuje testiranja inteligencije kao jednu od najvažnijih redovnih aktivnosti. Da bi kandidat postao član Mense mora ostvariti rezultat koji postiže 2% ili manje od 2% populacije.

Inače, od 2016. godine, otkada vodi evidenciju o testiranjima, Mensa BiH je sveukupno testirala 1745 osoba, dok je njih 528 steklo uslov da se učlani u Mensu BiH. Odnosno, 528 kandidata je uspjelo da ostvari rezultat koji ih svrstava u 2% populacije na planeti koja ima potencijal da ostvari takav rezultat i da postane član Mense.