Kontakt

E-mail:
info@mensa.ba

Predsjednik Mense BiH:
Sunita Selak

Predsjedništvo Mense BiH:
Maja Ilić, rukovodilac tima za članstvo i testiranja
Almir Šahbaz, rukovodilac tima za aktivnosti Mense BiH
Dragana Čolaković, rukovodilac tima za odnose sa javnošću
Sunita Selak, rukovodilac tima za međunarodnu saradnju
Predrag Maličević, rukovodilac tima za IT

Predsjednik Skupštine Mense BiH:
Aida Jamak

Ombudsman Mense BiH:
Edin Ridžal

Nadzorni odbor:
Slaviša Mirković, Aldin Karahasanović, Rastko Zeljković

Službena Internet prezentacija
http://www.mensa.ba

Žiro-račun 
567-241-27000259-03

Službeni psiholog Mense BiH
Milica Drobac Pavićević
psiholog@mensa.ba