Kontakt

E-mail:
info@mensa.ba

Predsjednik Mense BiH:
Maja Ilić

Predsjedništvo Mense BiH:
Maja Ilić, rukovodilac tima za članstvo i testiranja
Almir Šahbaz, rukovodilac tima za aktivnosti Mense BiH
Dragana Čolaković, rukovodilac tima za odnose sa javnošću
Siniša Marčić, rukovodilac tima za međunarodnu saradnju
Predrag Maličević, rukovodilac tima za IT

Predsjednik Skupštine Mense BiH:
Sunita Selak

Ombudsman Mense BiH:
Edin Ridžal

Koordinatori za testiranja po gradovima
Sunita Selak (Sarajevo)
Miloš Blagojević (Banja Luka)
David Naletilić (Mostar)

Službena Internet prezentacija
http://www.mensa.ba

Žiro-račun 
567-241-27000259-03

Službeni psiholog Mense BiH
Milica Drobac
psiholog@mensa.ba