SIG-ovi

Osnovna svrha postojanja svake Mense je okupljanje natprosječno inteligentnih ljudi. Mensa takođe ima za cilj da okuplja članove obdarene talentima koje kroz druženje, razmjenu ideja i iskustava mogu dodatno unapređivati na sopstvenu i dobrobit cijele zajednice.

Ključni mehanizam za identifikaciju određenih interesa je tzv. SIG što je skraćenica za Special Interest Group. SIG je neformalna, tematska grupa i svaki član Mense ima mogućnost da inicira stvaranje bilo kog SIG-a, pod uslovom da ne narušava principe Mense. U svijetu postoje najrazličitiji SIG-ovi kao čto su: muzika, pecanje, fizika, računari, surferi, čokolada, kuvanje, kuglanje, filozofija, govorništvo, sport, igrice, ili neki neobični SIG-ovi: ljubitelji plavuša, brojači vozova (trainspotters), itd. Drugim riječima, samo je stvar mašte i dobre volje da se krene sa osnivanjem SIG-a.

Procedura za osnivanje SIG-a

Kada se formira grupa zainteresovanih članova za osnivanje ‘XY’ SIG-a vaša je dužnost da o tome obavijestite ostale članove, što je ujedno i poziv ostalim članovima da se priključe. SIG-ovi su dobrovoljne grupe i nisu obavezni. Članovi Mense mogu biti uključeni u rad više SIG-ova odjednom, ali isto tako mogu učestvovati u radu SIG-ova a da pritom nisu njihovi članovi.

Za funkcionisanje SIG-a je neophodno da minimalno jedan član prihvati ulogu koordinatora. Praksa je pokazala da je to uglavnom pokretač SIG-a, ali se ta uloga u kasnijem radu može povjeriti drugoj osobi.

Aktivni SIG-ovi:

Foto SIG

SIG za darovite

SIG za nauku