Testiranje

Testiranja inteligencije su jedini način da se identifikuju osobe koje imaju visok kvocijent inteligencije. Mensa BiH organizuje testiranja inteligencije kao jednu od najvažnijih redovnih aktivnosti. Da bi kandidat postao član Mense mora ostvariti rezultat koji postiže 2% ili manje od 2% populacije.

Test je visoko zasićen faktorom opšte inteligencije (g-faktor).

Ukoliko želite da primate informacije o terminima Mensa testiranja u BiH, prijavite se na našu mailing listu.

Mensa BiH koristi Advanced Progressive Matrices Set II (APM II) test. Ovaj test mjeri kvocijent do maksimalnih 156. Za članstvo u Mensi potrebno je ostvariti 148.

Ukoliko kandidat ostvari više od 156, u rezultatima koje dobije pisaće >156. Mensa BiH ne sprovodi naprednije testove koji tačno utvrđuju IQ preko tog broja.

Često postavljana pitanja:

 1. Kako se prijavljujem na Mensa testiranje?
  • Prijave se popunjavaju elektronski preko linka objavljenog na internet stranici Mense BiH i time se rezerviše termin testiranja. Kandidati mogu prijavnicu popuniti i na licu mjesta, ali testiranju mogu pristupiti samo ukoliko ima slobodnih mjesta u sali.
 2. Kako izgleda Mensa testiranje?
  • Mensino testiranje traje 40 minuta. Prije početka testa voditelj testiranja daje kratke instrukcije kandidatima o tome kako se test rješava uz korišćenje jednog primjera. Prije početka testa kandidati mogu postavljati pitanja, ali ne i tokom testiranja koje se izvodi u tišini. Tokom rada nije dozvoljeno korištenje nikakvih pomoćnih sredstava (papiri, mobilni telefon…). Sav radni materijal kandidat dobija na samom testiranju.
 3. Kako izgledaju zadaci u Mensa testu?
  • Test se sastoji od 36 zadataka, a svaki zadatak ima osam polja (šema 3×3) pri čemu je posljednje polje u donjem desnom uglu prazno. Kandidat mora pronaći tačno rješenje od osam (8) ponuđenih odgovora.
 4. Koliko zadaci nose bodova i da li postoje negativni bodovi?
  • Svaki zadatak nosi jedan bod i ne postoje negativni poeni. Odnosno, netačan odgovor se ne boduje.
 5. Da li su svi zadaci podjednako teški? 
  • Ne. Na početku su jednostavni zadaci koji postepeno postaju složeniji. Složenost se ogleda u tome da se različiti elementi kombinuju (oblik figure, oblik figure + osjenčenost, oblik figure + osjenčenost + rotacija, itd.)
 6. Ko će saznati za rezultate mog testa? 
  • Testove pregleda isključivo ovlašćeni psiholog Mense. Drugim riječima, rezultate znaju samo kandidat i psiholog Mense. Rezulati se NE objavljuju javno.
 7. Kad i kako ću dobiti rezultate? 
  • Rezultati se šalju elektronskom poštom na mail koji je kandidat naveo u prijavi. Rezultati su šifrirani, a šifru kandidat dobija na samom testiranju na potvrdi da je polagao test. Rezultati se dobijaju najkasnije mjesec dana od dana testiranja.
 8. Mogu li postati član Mense ako polažem neki drugi sličan test?
  • Ne. Mensa ne podržava testiranja koja ne organizuje službeno priznata Mensa, a korišćenje imena i vizuelnog identitea Mense bez našeg odobrenja predstavlja krivično djelo.
 9. Da li sam ja genije ako položim test?
  • NE! Mensa test samo ukazuje da imate visok potencijal, ali to ne znači da ste genijalni. O inteligenciji možete više pročitati ovdje.
 10. Koja je starosna dob za polaganje testa?  
  • Test može rješavati svaka osoba starija od 17 godina uz priloženi lični dokument.
 11. Šta moram donijeti na test? 
  • Lični identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, indeks, vozačka dozvola ili zdravstvena knjižica za maloljetne – kandidat mora biti stariji od 17 godina)
  • Hemijsku olovku.
  • Na testu nije dozvoljeno korištenje mobilnih telefona. Psiholog će u toku testa napomenuti koliko je vremena ostalo do kraja testa. Ručni sat je dozvoljen.
 12. Koji faktori utiču na rezultat testa? 
  • Pored vaše urođene inteligencije, važni faktori su umor, trema i stres (sugerišemo da dođete odmorni).
 13. Da li su online testovi inteligencije validni za članstvo u Mensi BiH?
  • NE! Online testovi nisu standardizovani prema međunarodnim kriterijumima Mensa International. Mensa BiH ne odgovora za kvalitet rezultata ostvarenih na taj način.
 14. Koji je minimalni razmak između dva polaganja testa?
  • Kandidat može polagati drugi put nakon najmanje 12 mjeseci.
 15. Da li Mensin test može polagati strani državljanin? 
  • Može, uz odgovarajući validan lični dokument radi evidencije broja testiranja kojima je kandidat prisustvovao.
 16. U kojoj mjeri opšte obrazovanje/znanje iz opšte kulture utiče na test?
  • Ne utiče uopšte. Test je neverbalne prirode i stepen obrazovanja ne utiče na njegovo rješavanje.
 17. Koliko dugo važi rezultat testa? 
  • Doživotno.
 18. Koliko često jedan kandidat može polagati Mensin test?
  • Najviše tri puta.