Testiranje

Testiranja inteligencije su jedini način da se identifikuju osobe koje imaju visok kvocijent inteligencije. Mensa BiH organizuje testiranja inteligencije kao jednu od najvažnijih redovnih aktivnosti. Da bi kandidat postao član Mense mora ostvariti rezultat koji postiže 2% ili manje od 2% populacije.

Test je visoko zasićen faktorom opšte inteligencije (g-faktor).

Ukoliko želite da primate informacije o terminima Mensa testiranja u BiH, prijavite se na našu mailing listu.

Često postavljana pitanja:

 1. Kako izgleda Mensa testiranje?
  • Mensino testiranje traje 40 minuta. Prije početka testa voditelj testiranja daje kratke instrukeije kandidatima o tome kako se test rješava uz korišćenje jednog primjera. Prije početka testa kandidati mogu postavljati pitanja, ali ne i tokom testiranja koje se izvodi u tišini.
 2. Kako izgledaju zadaci u Mensa testu?
  • Test se sastoji od 36 zadataka, a svaki zadatak ima osam polja (šema 3×3) pri čemu je posljednje polje u donjem desnom uglu prazno. Kandidat mora pronaći tačno rješenje od osam (8) ponuđenih odgovora.
  • Na testiranju ćete dobiti list papira na kojem ćete grafitnom olovkom unositi svoje odgovore; kovertu na čijoj poleđini ćete napisati vaše ime i prezime i poštansku adresu jer ćete rezultate dobiti putem redovne pošte; listić sa vašim osnovnim podacima koje ćemo koristiti ako položite test da bismo vam se javili elektronskom poštom.
 3. Koliko zadaci nose bodova i da li postoje negativni bodovi?
  • Svaki zadatak nosi jedan bod i ne postoje negativni poeni. Odnosno, netačan odgovor se ne boduje.
 4. Da li su svi zadaci podjednako teški? 
  • Ne. Na početku su jednostavni zadaci koji postepeno postaju složeniji. Složenost se ogleda u tome da se različiti elementi kombinuju (oblik figure, oblik figure + osjenčenost, oblik figure + osjenčenost + rotacija, itd.)
 5. Ko će saznati za rezultate mog testa? 
  • Testove pregleda isključivo ovlašćeni psiholog Mense. Drugim riječima, rezultate znaju samo kandidat i psiholog Mense. Rezulati se NE objavljuju javno.
 6. Mogu li postati član Mense ako polažem neki drugi sličan test?
  • Ne. Mensa ne podržava testiranja koja ne organizuje službeno priznata Mensa, a korišćenje imena i vizuelnog identitea Mense bez našeg odobrenja predstavlja krivično djelo.
 7. Da li sam ja genije ako položim test?
  • NE! Mensa test samo ukazuje da imate visok potencijal, ali to ne znači da ste genijalni. O inteligenciji možete više pročitati ovdje.
 8. Koja je starosna dob za polaganje testa?  
  • Test može rješavati svaka osoba starija od 17 godina uz priloženi lični dokument.
 9. Šta moram donijeti na test? 
  • Lični identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, indeks, vozačka dozvola ili zdravstvena knjižica za maloljetne – kandidat mora biti stariji od 17 godina)
  • Hemijsku olovku.
 10. Koji faktori utiču na rezultat testa? 
  • Pored vaše urođene inteligencije, važni faktori su umor, trema i stres (sugerišemo da dođete odmorni).
 11. Da li su online testovi inteligencije validni za članstvo u Mensi BiH?
  • NE! Online testovi nisu standardizovani prema međunarodnim kriterijumima Mensa International. Mensa BiH ne odgovora za kvalitet rezultata ostvarenih na taj način.
 12. Koji je minimalni razmak između dva polaganja testa?
  • Kandidat može polagati drugi put nakon najmanje 12 mjeseci.
 13. Da li Mensin test može polagati strani državljanin? 
  • Može, uz odgovarajući validan lični dokument radi evidencije broja testiranja kojima je kandidat prisustvovao.
 14. U kojoj mjeri opšte obrazovanje/znanje iz opšte kulture utiče na test?
  • Ne utiče uopšte. Test je neverbalne prirode i stepen obrazovanja ne utiče na njegovo rješavanje.
 15. Koliko dugo važi rezultat testa? 
  • Doživotno.
 16. Koliko često jedan kandidat može polagati Mensin test?
  • Najviše tri puta.