Završeni Izbori u Mensi BiH

Poštovani,
zvanično su završeni izbori za pozicije u Mensi Bosne i Hercegovine. Na ovim izborima nismo došli do procedure glasanja, jer se za svaku poziciju prijavio po jedan kandidat, čime je kandidat ispunio uslov da, na osnovu Pravilnika o izboru u Mensi BiH, odmah bude proglašen na traženu poziciju. Rezultati su slijedeći:

Koordinator/ica tima za testiranja i članstvo (1 pozicija) – Maja Ilić
Koordinator/ica tima za međunarodnu saradnju (1 pozicija) – Sunita Selak
Koordinator/ica tima za aktivnosti i razvoj (1 pozicija) – Almir Šahbaz
Koordinator/ica tima za komunikaciju i PR (1 pozicija) – Dragana Čolaković
Koordinator/ica tima za IT rješenja (1 pozicija) – Predrag Maličević
Predsjednik/ca Skupštine (1 pozicija) – Aida Jamak
Član/ica Nadzornog odbora (3 pozicije) – Slaviša Mirković, Aldin Karahasanović, Rastko Zeljković

Prema Statutu Mense Bosne i Hercegovine, članove Predsjedništva čine Koordinatori timova odakle se bira Predsjednik predsjedništva, koji je ujedno i Predsjednik Udruženja. Za funkciju Predsjednika Udruženja se prijavio samo jedan kandidat, čime je automatski i osvojio poziciju, a to je:

Predsjednik Udruženja – Sunita Selak

Mandat izyabranih finkcija je 3 godine. Sve prijave su bile uredne i nije bilo nikakvih izbornih nepravilnosti o čemu se brinula Izborna komisija.
Članovima na novim pozicijama želimo uspjeh u radu.

S poštovanjem,
Izborna komisija Mense BiH