ZDRAVA HRANA ZA VEĆI IQ

Djeca koja se zdravije hrane u ranom uzrastu mogu imati nešto veći IQ, za razliku od djece koja jedu nezdravu hranu i koja mogu imati nešto manji IQ od prosjeka, otkriva novo istraživanje sa Univerziteta Adelejd u Australiji.

Istraživanje – koje je predvodila dr Lisa Smiters – fokusiralo se na vezu između navika u ishrani kod djece uzrasta šest mjeseci, 15 mjeseci i dvije godine te visine njihovog IQ-a u osmoj godini. Studija je posmatrala više od 7000 djece i različite vidove ishrane od dojenja majčinim mlijekom, preko hrane pripremljene kod kuće do nezdrave hrane.

Hrana obezbjeđuje neophodne sastojke za razvoj moždanog tkiva tokom prve dvije godine života. Dr Smiters ističe da su djeca koja su sisala majčino mlijeko do šestog mjeseca života, a kasnije redovno konzumirala žitarice, sir, voće i povrće do 24-og mjeseca života imali u prosjeku do dva boda veći IQ. S druge strane, djeca koja su koristila kekse, čokoladu, bombone, gazirana pića i čips su imala do dva boda manji IQ. Istraživanje je pokazalo i negativnu korelaciju između IQ-a i pripremljene hrane kod djece koja su je koristila sa šest mjeseci, ali i pozitivnu korelaciju za djecu koja su je koristila sa 24 mjeseca.

Dr Smiters naglašava da rezultati studije potvrđuju potrebu da se djeci obezbijedi zdrava hrana u formativnom periodu njihovog života.

Istraživanje je objavljeno u časopisu European Journal of Epidemiology.