Udruženja inteligentnih

Kao što znamo, uslov za članstvo u Mensi je da osoba postiže rezultat u standardnom testu inteligencije bolji od 98% opšte populacije. Ovaj test može biti jedan od Cattellovih testova (gdje dolaze u obzir rezultati 148 i više), neki od kulturno nepristrasnih testova (IQ iznosi bar 132), Ravenove matrice za napredne (donja granica koja je uslov za članstvo je IQ= 135), Ravenove standardne matrice (IQ ≥ 131) i Wechslerove skale (donja granica je 132). Ove razlike u tzv. cut-off skoru (tj. kritičnoj vrijednosti koju treba preći da bi osoba stekla uslove za članstvo) potiču od različitih standardnih devijacija navedenih testova.

Svi pobrojani testovi su psihometrijski validirani i korektno standardizirani na dovoljno velikom uzorku opšte populacije, te su kao takvi valjane mjere inteligencije pojedinca.

Međutim, osim Mense, postoje i druga udruženja koja postavljaju strože kriterije za članstvo. Jedno od njih je Milenija, gdje se mora postići rezultat tri standardne devijacije viši od prosjeka, što znači (na njihovim testovima) minimalno 146,3 (pri standardnoj devijaciji koja iznosi 15). Drugim riječima, kandidat treba imati IQ veći od 99,89% opšte populacije.

Članovi udruženja Tetra moraju postići rezultat koji je bar četiri standardne devijacije iznad prosjeka (udruženje je dobilo ime po grčkoj riječi tetra, odnosno četiri), što znači da njihovi članovi imaju IQ veći od 99,68% ljudi.

Gener IQ Society postavlja sljedeći kriterij: osoba postiže rezultat veći od 99,9999% populacije (tj. na njihovim testovima IQ ≥ 171,3), ili veći od 99,999% populacije (ovo je ”blaži” kriterij, koji podrazumijeva IQ ≥ 164).

Ultima IQ Society prima: regularne članove (uslov je IQ > 170), tzv. ultima članove (IQ > 180) i tzv. nano članove (IQ > 190).

Testovi koje ova udruženja priznaju, dostupni su putem Interneta, a mjere snagu inteligencije (tj. izrazito su teški i nisu vremenski ograničeni). Većinu tih testova sastavljali su njihovi članovi, različitih profila i struka. Poznati testovi su Logima Strictica i Logicaus Strictimanus, koji su kasnije objedinjeni u LS 60, a autor im je Robert Lato. Zanimljive testove nude i Ivec (npr. testovi Numerus i Numerus light), te Predavec (npr. Algebrica i Esoterica).

Problemi svih ovih testova (za razliku od testova koje koristi Mensa) su: mali uzorak na kome su validirani; postojanje više rješenja istog zadatka; pretpostavke da test mjeri npr. isključivo logičku inteligenciju (a ustvari se odnosi i na sposobnost percepcije, te prostornu inteligenciju); nepreciznost mjerenja inteligencije pojedinaca koji postižu izrazito visoke rezultate (jer su oni iznimno rijetki i jako udaljeni od prosjeka, te samim tim manje vjerovatni i pouzdani).

Selman Repišti