Jedna ili više inteligencija?

Howard Gardner, inače poznati profesor edukacijske psihologije sa Harvarda, predložio je teoriju višestrukih inteligencija, koja je prvo obuhvatala sedam vrsta inteligencije. Danas ih sadrži devet:

1)   LOGIČKO-MATEMATIČKA INTELIGENCIJA se ogleda u: brzom uočavanju pravilnosti i logike u različitim sistemima i pojavama, lakoći računanja napamet…

2)   PROSTORNA INTELIGENCIJA se odnosi na: brzo snalaženje na mapi, uspješnost u geometriji, formiranje jasnih mentalnih reprezentacija prostornih odnosa među stvarima iz okoline…

Nastavi čitati