Jedna ili više inteligencija?

Howard Gardner, inače poznati profesor edukacijske psihologije sa Harvarda, predložio je teoriju višestrukih inteligencija, koja je prvo obuhvatala sedam vrsta inteligencije. Danas ih sadrži devet:

1)   LOGIČKO-MATEMATIČKA INTELIGENCIJA se ogleda u: brzom uočavanju pravilnosti i logike u različitim sistemima i pojavama, lakoći računanja napamet…

2)   PROSTORNA INTELIGENCIJA se odnosi na: brzo snalaženje na mapi, uspješnost u geometriji, formiranje jasnih mentalnih reprezentacija prostornih odnosa među stvarima iz okoline…

3)   MUZIČKA INTELIGENCIJA obuhvata: prepoznavanje pogrešno odsviranih nota, procjenu strukture nekog muzičkog djela, vještinu sviranja muzičkih instrumenata…

4)   TJELESNO-KINESTETIČKA INTELIGENCIJA se ogleda u: vještini plesanja, dobroj koordinaciji, uspješnom bavljenju nekim sportom…

5)   LINGVISTIČKA INTELIGENCIJA odnosi se na: literarnu darovitost, elokvenciju, razumijevanje značenja izgovorenih i pisanih riječi…

6)   INTERPERSONALNA INTELIGENCIJA obuhvata: umješnost u međuljudskim odnosima, lako snalaženje u velikoj grupi ljudi, sposobnost ”čitanja” emocija i misli osoba sa kojima dolazimo u kontakt…

7)   INTRAPERSONALNA INTELIGENCIJA odnosi se na: razumijevanje samoga sebe, sposobnost intenzivnog razmišljanja o vlastitim problemima, ciljevima, nagonima, interesima…

8)   PRIRODNJAČKA (PRIRODOSLOVNA) INTELIGENCIJA: razumijevanje obrazaca u prirodi (odnosno talentiranost za nauke tipa: fizike, biologije, hemije…)

9)   SPIRITUALNA INTELIGENCIJA: sposobnost postavljanja pitanja i traganja za odgovorima – o životu, smrti, sebi, Bogu: ”Ko sam ja?”, ”Koje je moje mjesto u svijetu?”, ”Kako je stvoren svijet?”, ”Zašto su bića smrtna?”…

Interpersonalna inteligencija je širem krugu čitalaca poznata pod nazivom SOCIJALNA (EMOCIONALNA) INTELIGENCIJA, po istoimenim knjigama Daniela Golemana. Prirodnjačka je, ustvari, logičko-matematička inteligencija, ali i uspješnost u primjeni znanja u promjenjivom svijetu kakav nas okružuje. Logičko-matematička sposobnost je najčešće ispitivana u kulturno-nepristrasnim testovima inteligencije i za nju se smatra da je većim dijelom urođena, a manjim pod uticajem okoline i aktivnosti pojedinca tokom perioda ranog djetinjstva.

Mr. Selman Repišti, psiholog