Mozgalice prije Mensa testiranja

U sklopu serijala tekstova posvećenih pripremama za Mensa testiranje i razbijanje predrasuda o našim testiranjima, donosimo vam nekoliko zanimljivih zadataka koji će vas sigurno zaintrigirati. Pravila su sljedeća:

  • sjedite na mirno mjesto,
  • uzmite papir i olovku,
  • kad ste spremni počnite da mjerite tačno pet minuta

Na taj način simuliraćete Mensa test, iako su zadaci na stvarnom testu bitno drugačiji. Spremni? Krenite!

Primjer pripremnog testa sa Filipina: obilježite tačan odgovor za svaku sliku

Primjer pripremnog testa - Filipini

Primjer pripremnog testa: koje od ponuđenih osam rješenja je ispravno

Primjer pripremnog testa

Primjer pripremnog testa: gdje treba da bude kazaljka koja nedostaje?

Primjer pripremnog testa casovnik

Primjer pripremnog testa: koje od ponuđenih osam rješenja je ispravno

Primjer pripremnog testa 3

Primjer pripremnog testa: koje od ponuđena četiri rješenja je ispravno

Primjer pripremnog testa 5

Mislite da ste dobro prošli? Pokušajte da položite pravi Mensa test sljedeći put.