Zašto se nećete izblamirati na Mensa testu?

Mensa testMnogi kandidati plaše se da će se osramotiti (obrukati, izblamirati) na Mensa testu inteligencije i zbog toga mnogi od njih odustaju. Ovdje ćemo vam ukratko objasnićemo zašto se nećete izblamirati na Mensa testu.

Ključni razlog zbog kojeg nećete da se izblamirate jeste standardizovana procedura koja se koristi u cijelom svijetu. Ukratko, to izgleda ovako:

  • kandidat dolazi na testiranje sa legitimacionim dokumentom sa fotografijom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, studentski indeks, đačka knjižica) koji pokazuje da je stariji od 17 godina i pruža nam uvid u broj testiranja kojima je pristupio,
  • polaže test gdje ga članovi testnog tima Mense BiH obavještavaju da će rezultate imati isključivo ovlašćeni psiholog Mense BiH,
  • na koncu, zatvorene koverte sa rezultatima šalju se svim kandidatima nakon što ih psiholog Mense BiH pregleda (rezultati stižu u roku od 28 dana na poštansku adresu kandidata).

Drugim riječima, postoje samo dvije osobe koje znaju konačan skor vašeg Mensa testa: vi i psiholog Mense BiH koji je obavezan da ove podatke NE dijeli nikom drugom. To uključuje i rukovodstvo Mense, testni tim ili bilo kojeg drugog člana Mense BiH.

Ukratko, identitet svakog kandidata je potpuno zaštićen. Jedini način da drugi ljudi saznaju koliki skor ste ostvarili jeste da upravo vi proširite vijest.

Zato nepostojeće “blamiranje” ne treba da vas spriječi da vidite kako stojite. Pravi način da zadovoljite znatiželju jeste da položite test. Pokušajte da se pripremite na pravi način kako biste minimizirali tremu, strah i nervozu. Ako prođete, možete da postanete član Mense, naravno ako želite. I to je to.

Srećno!