MENSA BIH ORGANIZOVALA ČETIRI TESTIRANJA

Zbog velikog interesovanja Mensa Bosne i Hercegovine organizovala je četiri testiranja inteligencije u subotu, 6. februara 2016. godine.

U Banjoj Luci održana su dva testiranja za ukupno 102 kandidata, a u Sarajevu takođe dva testiranja za 60 kandidata. S obzirom na to da testove pregleda isključivo ovlašćeni psiholog Mense – kako bi se obezbijedila potpuna tajnost jer rezultate znaju samo kandidat i psiholog – kandidati mogu rezultate očekivati u narednih osam nedjelja.

Mensa testiranje u Banjoj Luci 

Mensa BiH - testiranje Banja Luka

Mensa testiranje u Sarajevu

Mensa BiH - testiranje Sarajevo

Zahvaljujemo se na velikoj podršci našim kolegama iz Mense Srbije: Ranku, Aleksandri i Goranu, kao i Aleksandri, Maji, Peđi, Đorđu i Siniši.