MENSA TESTIRANJE INTELIGENCIJE U SARAJEVU

Mensa testiranje inteligencije u SarajevuObavještavamo sve zainteresovane kandidate da će se naredni Mensa test inteligencije pored Banjaluke takođe održati u Sarajevu, u subotu, 6. februara 2016. godine s početkom u 12:00 časova, u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, Branislava Đurđeva 10.

Cijena testiranja je 20 KM, a za đake, studente i penzionere 15 KM (potrebno donijeti validan dokaz statusa).

Prijave i uplate vrše se na licu mjesta, prije samog testiranja.

Testiranje je moguće samo za osobe starije od 17 godina na dan testiranja.

Test ima 36 zadataka, a vrijeme za rješavanje je 40 minuta.

Testovi se rade pod nadzorom ovlašćenog supervizora Mense International, a pregleda ih ovlašćeni psiholog Mense.

Rezultati su povjerljivi, zna ih samo psiholog i dostavljaju se isključivo kandidatu, poštom.

Za dodatne informacije: info@mensa-bih.org