Testiranje Mense BiH

BANJA LUKA:  u utorak 24.05.2011. godine, u 16:00 h, u sali 5 Tehnološkog fakulteta, Vojvode Stepe Stepanovića 73.

 

SARAJEVO: u ponedjeljak, 23.05.2011. godine, u 17:00 h, u sali Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Branislava Đurđeva 10.
Cijena testiranja je 20KM, a za đake, studente i penzionere 15 KM (potrebno donijeti validan dokaz statusa).
Prijave i uplate se vrše na licu mjesta, prije samog testiranja.
Testu ne mogu pristupiti mlađi od 17 godina. 

Test ima 36 zadataka, a vrijeme za rješavanje je 40 minuta. Testovi se rade pod nadzorom ovlaštenog supervizora Mense International, a pregledaće ih ovlašteni psiholog Mense. Rezultati su povjerljivi, zna ih samo psiholog i dostavljaju se isključivo kandidatu, poštom.

Za dodatne informacije: info@mensa-bih.org.

Veliki pozdrav iz Mense BiH! Ocekujemo Vas!

S postovanjem,

Mensa BiH http://www.mensa-bih.org/