Vikend mozgalica

Koji broj je za jedan veći od jedne desetine jedne petine jedne polovine 4.000?

41

 

Advertisements