Vikend mozgalica

Koji je četvorocifreni broj u kojem je prva cifra jedna petina četvrte, a druga i treća cifra su zadnja cifra pomnožena sa 3?

 

1155

Advertisements