Prijavite se na XV MENSA Photo CUP 2018!

MENSA Photo CUP 2018
Source: stock.tookapic.com

Ako ste ljubitelj fotografije, vrijeme je da se aktivirate! Prijavite se na XV MENSA Photo CUP 2018 najkasnije do 01.07.2018.godine! Ovo takmičenje već 15 godina organizuje Mensa International.

Uslovi konkursa

 1. Organizator Konkursa je FOTO SIG Mense Bosne i Hercegovine.
 2. TEMA: “What a Wonderful World”
 3. Da bi učestvovao na konkursu, svaki autor mora biti član Mense BiH, sa plaćenom članarinom za 2018. godinu.
 4. Dimenzije i format: Fotografije slati u JPG formatu, dimenzija između 1MB i 2 MB.
 5. Obavezno je navođenje naziva fotografije, a u prilogu pri slanju i ime i prezime autora, kao i broj članske karte Mense BiH.
 6. Autori dostavljaju radove elektronskom poštom na adresu: info@mensa.ba do 01.07.2018.godine.
 7. Autori mogu poslati najviše tri fotografije.
 8. Nagrađeni radovi ostaju u fondu Mense, za izložbe, objavljivanje na sajtu, u biltenu, časopisima sa kojima Mensa sarađuje i sl.
 9. Radovi će biti odabrani od strane tročlanog žirija, čiji će sastav biti poznat po isteku roka za slanje radova. Odluka žirija je konačna.
 10. Najbolje tri fotografije učestvovaće na Mensa World Photo Cup-u, pod pokroviteljstvom Mense International.
 11. Prednost imaju fotografije koje nisu vidljivo obrađene na računaru.
 12. Autori šalju isključivo svoje fotografije, pod moralnom i materijalnom odgovornošću. Autori snose odgovornost za eventualnu povredu autorskih ili drugih prava na svojim fotografijama.
 13. Autori se odriču nadoknade za reprodukovanje radova u katalogu, biltenu, sajtu ili plakatu Mense, Mense International, časopisa koji sarađuju sa Mensom, itd. Autori se slaži da se uz fotografije objavi njihovo ime i zemlja gde žive.
 14. Slanjem fotografija na Konkurs, autor prihvata sve uslove navedene u ovoj objavi.

UPDATE: Izabrane su tri fotografije u julu 2018.