Održana godišnja skupština Mense BiH

Održana godišnja skupština Mense BiHU nedjelju, 12. juna 2016. godine u Hotelu „Pahuljica“ na planini Vlašić, održana je godišnja skupština Mense BiH na kojoj je izabrano novo rukovodstvo u narednom dvogodišnjem mandatu. Na zasjedanju skupštine prisustvovao je 31 član Mense BiH.

Izbornu skupštinu obilježile su dame. Poziciju predsjedavajućeg Mense BiH preuzela je Maja Ilić. Predsjednica Upravnog odbora je Aleksandra Karamehmedović, a članovi Nenad Kozić i po automatizmu predsjedavajući Mense BiH, Maja Ilić.

Predsjednik Nadzornog odbora je Plamenko Muratović, dok su članovi Predrag Maličević i Biljana Borenović.

Članovi upravnog odbora su ujedno i članovi inicijativnog odbora, uz Đorđa Vojinovića i Sinišu Marčića.

Skupština je usvojila zaključak da se naredna godišnja skupština organizuje u junu 2017. godine. U narednoj Mensa godini (juni 2016-juni 2017) organizovaćemo tri testiranja, pri čemu će prvo testiranje biti organizovano u prvoj polovini oktobra.

Cilj ove aktivnosti jeste proširenje baze članstva, kako bismo do juna 2018. godine dobili status Provisional Mensa.

U narednom periodu aktivno ćemo raditi na pripremi i objavljivanju klIQer-a, internog biltena Mense BiH.

Članovima su predstavljeni regionalni i svjetski skupovi nacionalnih Mensa organizacija i Međunarodne Mense, na kojima mogu učestvovati i članovi Mense BiH.