Svjetska Mensa priznala Mensu BiH

mensa high IQ societySvjetska Mensa (Mensa International) priznala je Mensu Bosne i Hercegovine! Od sada Mensa BiH ima status Emerging Mensa (Mensa u nastajanju) nakon što smo ispunili sve potrebne uslove. Drugim riječima, postali smo vidljivi za ostale Mense širom svijeta.

Priznanjem od Svjetske Mense ispunili smo ključni cilj za ovu Mensa godinu (juni 2016-maj 2017). Naredni cilj je dobijanje statusa Provisional Mensa. Imajući u vidu trenutni razvoj događaja, sigurni smo da ćemo i ovaj cilj brzo ostvariti.

Ovaj rezultat ne bismo ostvarili da nije bilo velikog angažovanja mnogih naših “starijih” članova, počev od prvog Inicijativnog odbora (Đorđe Vojinović [bivši predsjednik], Predrag Maličević, Aleksandar Trifunović, Maja Ilić [sadašnja predsjednica], Maja Gribajčević, Siniša Marčić), do trenutnog rukovodstva (Maja Ilić, Aleksandra Karamehmedović, Plamenko Muratović, Nenad Kozić, Predrag Maličević, Biljana Borenović).

Nastavi čitati