Koji broj treba da se pojavi

Koji broj treba da se pojavi nakon ovih brojeva

4 4 5 2 2 6 5 4 ?

Advertisements