Za tvoj IQ zaslužna je tvoja majka

iq-testAko vas zanima ko je zaslužan za vašu inteligenciju, sad znamo da je to vaša majka. Nova studija objavljena u časopisu Psychology Spot pokazuje da se ljudi rađaju sa genima koji različito funkcionišu u zavisnosti od toga da li su naslijeđeni od majke ili oca. Za inteligenciju su najčešće zaslužni mamini geni.

Naime, Robert Lerke dokazao je da je veća vjerovatnoća da će djeca naslijediti inteligenciju od svoje majke s obzirom na to da se gen za inteligenciju nalazi na hromozomu X. Takođe, nedavno su istraživači sa Univerziteta u Ulmu u Njemačkoj otkrili da se mnogi geni, naročito oni zaduženi za kognitivne sposobnosti, nalaza na hromozomu X. Pošto žene nose dva hromozoma X (žene su XX, a muškarci XY), veća je vjerovatnoća da će djeca naslijediti mamin moždani potencijal u odnosu na očeve.

Možda najubjedljiviji dokaz u skorije vrijeme je longitudinalna studija koju su sproveli istraživači iz Glazgova na više od 12.000 ispitanika. Oni su oktrili da je ubjedljivo najbolji prediktor inteligencije kod djeteta IQ njihove majke. Tačnije, odnos inteligencije mladih ljudi u studiji varirao je svega 15 poena u odnosu na inteligenciju majke.

Naravno, ovo ne znači da genetski materijal očeva nema uticaja na inteligenciju. Oba roditelja doprinose, pri čemu majčini geni podržavaju razvoj područja u cerebralnom korteksu, dijelu mozga koji je od ključnog značaja za više funkcije kao što su pamćenje, misli i inteligencija. S druge strane, očevi geni imaju izraženiji uticaj na limbički sistem koji reguliše razne funkcije poput autonomnog nervnog sistema, emocije ili glad.

Pošto je između 40 i 60 posto inteligencije genetski uslovljeno, veliku ulogu ima uticaj okoline  uključujući i pažnju i ljubav koju dobijamo od mame i tate. Drugim riječima, oba roditelja su zaslužni za to što jesmo, pri čemu se genetski materijal jednog roditelja izdvaja u određenim funkcijama.