Nova jednačina inteligencije

Da li postoji nova jednačina inteligencije? Da. To je F = T ∇ Sτ. U ovom jako zanimljivom i informativnom predavanju, fizičar i kompjuterski naučnik Alex Vizner-Gros (Alex Wissner-Gross) objašnjava šta to zapravo znači.

Advertisements